ເລື່ອງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບທຸກຄົນ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວບໄຊທ໌ ສຳລັບວິດີໂອຄວາມຫວັງ ແລະຄູ່ມືການສຶກສາ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ທ່ານມາຢູ່ທີ່ນີ້. ຄວາມຫວັງ ແມ່ນຮູບເງົາພາບເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ມີຄວາມຍາວເຖິງ 80 ນາທີ ເປັນພາບລວມກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບທຸກຄົນ ດັ່ງທີ່ຂຽນໄວ້ໃນຄຳພີໄບເບິນ. ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາຄວາມຫວັງ ແລະເຫດຜົນທີ່ຈະເຊື່ອ, ຫຼືຖ້າທ່ານພຽງແຕ່ຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງການມີຄວາມເຊື່ອສັດທາໃນພຣະເຈົ້າ, ທ່ານໄດ້ມາຖືກບ່ອນແລ້ວ.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວບໄຊທ໌ ສຳລັບວິດີໂອຄວາມຫວັງ ແລະຄູ່ມືການສຶກສາ. ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາຄວາມຫວັງ ແລະເຫດຜົນທີ່ຈະເຊື່ອ, ຫຼືຖ້າທ່ານພຽງແຕ່ຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງການມີຄວາມເຊື່ອສັດທາໃນພຣະເຈົ້າ, ທ່ານໄດ້ມາຖືກບ່ອນແລ້ວ.